..hvisker Hjertet

Det er umulig" sa Stoltheten. " Det er risikabelt" sa Opplevesen.
"Det er meningsløst" sa Fornuften. "Gi det en sjanse" hvisket Hjertet ♥